Vanliga skador inom triathlon

Då triathlon är en sport, där man utför tre olika grenar så förekommer det så klart olika former av skador. Det kan ske både under simning, cykling och löpning. Oftast är de skador en triatlet får så kallade överbelastningsskador, mer än akuta skador. Dock händer även det och då handlar det om skador som drabbar knä, skuldra, underben, nyckelben, bröstben, revben och kan vara stukning, faktur eller kontusion.

Skador bland triatleter

Det finns en undersökning som säger att 87 % av alla triatleter råkar ut för skador. Forskningen har skett vid School of Sport Sciences i Norge som har tittat på uppträdandet av skador bland triatleter och då de som tränat inför en så kallad ironman. Det är uppdelat på följande vis:

24 % är så kallade akuta skador i samband med cykling och då cykelolyckor. Många cyklister som är ovana och sitter böjda framåt och cyklar snabbt vilket kan leda till att de kör omkull.

23 % av skador är det som drabbar nedre del av rygg. Detta på grund av många timmar på cykel som följs av löpträning. Det gör att ryggen blir uttröttad och sedan överbelastad.

25 % av skadorna drabbar knän. Detta på grund av löpträningen, eller om man har en cykel som ställts in på fel sätt.

23 % av skadorna drabbar underbenen och då i form av benhinneinflammation och hälsenor som blir inflammerade.

För att undvika skador är det bra att träna på rätt sätt, så väl som att använda sig av olika hjälpmedel och skydd. Särskilt om man redan sedan innan har skadat sig i någon kroppsdel. Det finns allt från knästöd, till skydd för fotproblem, hälsporre och mycket mer. Lyssna även på din kropp och vila mellan dina träningar och tävlingar.